Turinys


1.  PRADĖTINIS
2.  MUDU ABUDU
3.  PAS MOČIUTĘ AUGAU
4.  TOLKAŠOKIS
5.  VIRVELE, VIRVYKŠTĖ, VIRVOGALIS
6.  GRAŽOKĖLIS
7.  ĄŽUOLYNO POLKA
8.  TRYS LIAUDIES ŽAIDIMAI
9.  ŽVIRBLELIS NABAGĖLIS
10. PYRAGĖLIS
11. OI, TAS OŽELIS
12. KON SAKA?
13. KARVELIO POLKA
14. KUMPU SNAPU