Emblema


Dainų šventės emblema parsisiųsti:  .jpg  .tif  .eps

Medį sudaro šaknys, kamienas su laja ir viršūnė. Šaknys – tai praeitis, užuomazga, iš kurios jis gimė, iš kurios sudygo. Drūtas kamienas ir vešli laja – tai dabartis, tvirtybė ir atkaklumas, vedantis į tikslą, tai klestėjimas, išlapojęs, sužydęs, vaisius subrandinęs gyvenimas. Na, o viršūnė – visad prieš akis rusenanti, liepsnojanti viltis, tarsi pati Saulė, į kurią gyvenimo medis iš visų jėgų stiebiasi. Tarsi daina, užgimusi širdies gelmėse, išaugusi, pakilusi, suėmusi savin visą kraujo karštį, visą plaučių dvasią ir pratrūkusi gerklėje laisvėn. Žemė, iš kurios mūsų Medis semiasi gyvybės ir į kurią stovi tvirtai įsirėmęs, – tai Lietuva. O paukštis viršūnėje – pragydusi laisva lietuvių dvasia, prasiveržusi pro kasdienybės rūpesčius ir susiliejusi į vieną šventą dainą – Dainų šventę.