Principai


1. Lietuvos dainų šventė yra nacionalinis visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys, savo dvasia prilygstantis senosioms Graikijos olimpinėms žaidynėms.

2. Dainų šventė išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką, meno kūrėjų galias, tautinės kultūros gyvybingumą, tėvynės meilę ir solidarumą.

3. Mėgėjų meno kolektyvų kūrybinis aktyvumas, vietinės, regioninės dainų šventės yra Lietuvos dainų šventės tradicijų tęstinumo pagrindas.

4. Dalyvavimas dainų šventėje grindžiamas savanoriškumu, gebėjimu tobulai paruošti ir atlikti numatytą repertuarą.

5. Lietuvos suaugusiųjų ir moksleivių dainų šventės rengiamos kas ketveri metai.