Kanklių popietės programa


2014 M. LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖS „ČIA – MANO NAMAI“ KANKLIŲ KONCERTO ? „SKAMBĖKITE, KANKLĖS“ PROGRAMA

KANKLININKŲ HIMNAS / Prano Puskunigio muzika

ŠVIESUS LIŪDESYS / Algirdo Klovos muzika

ATEIK, GYVOJI SIELA / Kristinos Vasiliauskaitės muzika

AUŠTA AUŠRELĖ /Angelės Alšauskienės aranžuota lietuvių liaudies daina

DAINA APIE SENOVĘ / Prano Puskunigio muzika

Groja seniausias Lietuvoje Prienų r. Skriaudžių kultūros namų ansamblis „Kanklės“ (vad. Edmundas Gumuliauskas)

SVAJONĖLĖ / Jono Švedo muzika

RUSNĖS ŽVEJŲ DAINA / Alfonso Mikulskio muzika

RYTMEČIO VARPELIAI / Vaclovo Paketūro muzika

Groja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vad. Daiva Čičinskienė):

JAU AUŠT AUŠRUŽĖ is Liudviko Rėzos rinkinio, AŠ IŠDAINAVAU VISAS DAINELES

KAS TENAI KALNELĮ / Vaidos Sriaupaitės-Beinarienės muzika

LIOJ, LIOJ, TAKA TO, TŪTO / Giedriaus Svilainio muzika

OI EISIM NAMO / Jono Tamulionio muzika

SUBATOS VAKARĖLĮ / Leono Povilaičio muzika

Groja Utenos r. Užpalių kanklininkių stovyklos „Skambantys kankleliai“ dalyviai: PER LYGIUS LAUKUS“, LAUKELĮ ORIA, diriguoja Asta Motuzienė

Groja Mažeikių kanklininkių stovyklos „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ dalyviai: TRYS ŽEMAITE ONKSTEJ RYTĄ, diriguoja Vilija Vitkauskienė, ŽEMAITUKAS, TRAMPOLKIS, diriguoja Jolanda Dobravolskienė

Trys sutartinės: TRINKU TILTELIAI, PAKELĖS BERŽAI, PERLUTĖLI RYTATO/ Vytauto Naraškevičiaus muzika

KRINTA RASA / Vidmanto Virbicko muzika

LAIVELIS / Vytauto Juozapaičio muzika, Eduardo Selelionio žodžiai

PASIVAIKŠČIOJIMAS / Giedriaus Svilainio muzika

LIETUVA BRANGI / Juozo Naujalio muzika

 

 

Koncerto vedėja Regina Marozienė
Programos meno vadovė Lina Naikelienė
Koordinatorė Jolanta Babaliauskienė

Dirigentės-repetitorės:
Lina Naikelienė, Jolanta Babaliauskienė, Regina Marozienė, Aušrelė Juškevičienė,
Birutė Sakalienė, Regina Vaišnorienė, Vida Zelenienė, Zita Rudzevičienė

Informacija pasiteirauti: Lina Naikelienė, tel. 8 610 137 97, el. p. [email protected]