Dainų dienos programa, natos


Dainų dienos programa, natos 

 

I dalis ČIA MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ

Atlieka suaugusiųjų chorai 

1. Lietuva brangi                                                 Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

2.  „Jaunimo giesmė“                                            Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

3.  „Tris dienas“                                                       Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina

4.  „Per girią girelę“                                               Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina

5.  Už jūrių marių                                                Kazimiero Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina

Atlieka visų chorų moterys

6. „Gražiausias sodas“                                          Vytauto Miškinio muzika, Aldonos Puišytės žodžiai

7.  „Nemune upeli“                                                Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina

8. „Saulėlydis tėviškėje“                                      Benjamino  Gorbulskio muzika, Nijolės Tallat-Kelpšaitės žodžiai, Artūro Anusausko aranžuotė

Atlieka visų chorų  vyrai

9. „Vaikščiojau“                                                        Juozo Žilevičiaus harmonizuota lietuvių liaudies daina

10. „Brangiausios spalvos“                                  Kęstučio Vasiliausko muzika, Tado Šumsko aranžuotė

Atlieka suaugusiųjų chorai 

11. „Šienapjūtės daina“                                          Antano Budriūno harmonizuota lietuvių liaudies daina

12. „Augo bernelis“                                                 Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina

13.  „Jūra“                                                                   Algimanto Raudonikio muzika, Vytauto Bložės žodžiai

Atlieka tik mišrūs chorai

14.  „Brolis“                                                               Dariaus Polikaičio muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai

15.  „Ei, jovar jovar“                                              Nijolės Sinkevičiūtės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

                                                                                        VI dalis iš „Lietuviškos siuitos“

16. „Žemaičių plentas“                                         Algimanto Bražinsko muzika, Marcelijaus Martinaičio žodžiai

17.  „Aik, aželi , undenia“ II dalis                     Jono Tamulionio išplėtota lietuvių liaudies daina iš ciklo „Išplėtotos liaudies dainos“

18. „Buvo dūda Vilniuj“ III dalis                        Jono Tamulionio išplėtota lietuvių liaudies daina iš ciklo „Išplėtotos liaudies dainos“

19. „Mano gimtinė“                                                Vytauto Miškinio muzika, Maironio žodžiai

 

II dalis – Groja pučiamųjų orkestrai

 

III dalis – ČIA MANO GIMTINĖ

Atlieka tik jaunių chorai

20. „Pelėda“                                                                 Onutės Narbutaitės harmonizuota lietuvių liaudies daina

(a cappella)

21. „Išeik, tėveli, žalian sodelin“                       Antano Budriūno harmonizuota liaudies daina (a cappella)

22. „Kalvelis“                                                             Jono Švedo harmonizuota lietuvių liaudies daina,

Nijolės Sinkevičiūtės aranžuotė

23.  „Pasakėlė“                                                          Dainiaus Paulausko muzika, lietuvių liaudies žodžiai

24. „Piemenėlių dienos “                                      Algimanto Bražinsko muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

Atlieka studentų, jaunimo, berniukų mišrūs  ir jaunių chorai

25. „Tylūs tylūs vakariele“                                  Vytauto Klovos harmonizuota lietuvių liaudies daina

(a cappella)

26. „Pamario dainos“                                              Roberto Semeniuko ir Giedriaus Svilainio išplėtotos lietuvių liaudies dainos

Stintapūkis

Pūsk, vėjeli

Kanapėlė

27. „Mama, pakylėk ligi dangaus“                      Ovidijaus Vyšniausko muzika, Gintaro Zdebskio žodžiai,

Raimundo Martinkėno aranžuotė

28. „Šalis, kur tave užaugino“                              Andriaus Jautakio melodija ir žodžiai,

                                                                                                    Vitalijaus Neugasimovo harmonija ir aranžuotė

 

IV dalis ČIA MANO ATEITIES ŽEMĖ /  FINALAS 

Atlieka jungtinis choras

29.    „Tėvyne mūsų“  (Pater noster)                 Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno eilės

30.     „Gimtinei“                                                       Giedriaus Svilainio muzika, Irmos Bajorūnaitės ir Stasio Žlibino žodžiai

31.    „Šalis mana“                                                    Algirdo Martinaičio muzika, Marcelijaus Martinaičio žodžiai

32. „Mano kraštas “                                                 Gyčio Paškevičiaus muzika, Erikos Drungytės žodžiai, Remigijaus Adomaičio aranžuotė, Arijaus Ivaškevičiaus klavyras

33. „Širdžių kalba“                                                   Gintauto Abariaus muzika, Alberto Antanavičiaus žodžiai, Leonido Abario aranžuotės

34. Kur giria žaliuoja                                         Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai

35. „Tautiška giesmė“                                           Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai

 

 

2013. 09. 11