Ansamblių vakaro programa, natos, vaizdo medžiaga


2014 m. liepos 3 d.

Kalnų parkas

 DZŪKIJA

„Voverėlė“                            Kęstučio Lipeikos išplėtota lietuvių liaudies muzika, Robertos Macelienės choreografija

„Rūta žalioji“                       Raimundo Martinkėno muzika (audio medžiaga)

„Dzūkų polka“                     Algirdo Klovos aranžuota lietuvių liaudies muzika (video medžiaga)

„Pelėda“                                Gintaro Adrijausko ir Giedriaus Svilainio aranžuota lietuvių liaudies daina, Godos Puleikytės choreografija (video medžiaga) (audio medžiaga)

 

SUVALKIJA

„Pakrėstinis“                        Leono Povilaičio muzika, Juozo Lingio choreografija, (vaizdo medžiaga)

„Aštuonnytis“                     Jono Švedo muzika, Juozo Lingio choreografija (vaizdo medžiaga)

„Tas oželis“                           Giedriaus Svilainio aranžuota lietuvių liaudies daina

„Ožių šokis“                           Broniaus Mūro muzika, Povilo Fokino choreografija, Vido Klišio instrumentuotė

„O kano žali sodai“             Giedriaus Svilainio išplėtota lietuvių liaudies daina

 

AUKŠTAITIJA

„Sutartinės“                             Eugenijaus Čiplio muzika

„Tulyda kabaldai“                 Povilo Velikio muzika

„Šokis su suolais“                   Povilo Velikio muzika, Robertos Micelienės choreografija.

„Pagalinis“                               Rimo Bagdono muzika, Ričardo Bakanausko choreografija (vaizdo medžiaga) (audio medžiaga)

„Šakalinis“                                 Lietuvių liaudies muzika aranžuota Anatolijaus Tumanovo, Leokadijos Dabužinskaitės choreografija (audio medžiaga)

„ Buvo gardus alutis“            Leono Povilaičio muzika

„Alučio puota“                        Donato Zakaro muzika, Vytauto Buterlevičiaus choreografija

„Kupolinis“                                Balio Dvariono muzika, Juozo Lingio choreografija

 

ŽEMAITIJA

„Lek gervelė“                       Raimundo Martinkėno aranžuota lietuvių liaudies daina (audio medžiaga)

„Vaikščio pova“                 Anatolijaus Lapinsko muzika, Laimutės Kisielienės choreografija (vaizdo medžiaga)

„Pakeltkojis“                        Jono Švedo muzika, Juozo Lingio choreografija (vaizdo medžiaga) (taisyta)

„Lauke belyjant“                Loretos Sungailienės ir Giedriaus Svilainio aranžuota lietuvių  liaudies daina (audio medžiaga)

„Kūjokininkai“                     Broniaus Mūro muzika, Arvydo Mikalausko aranžuotė, Povilo Fokino choreografija

„Juodasis jonkelis“:        (audio medžiaga)

Juodasis jonkelis                    Jono Švedo muzika, Juozo Lingio choreografija (audio medžiaga)

Polka                                           Lietuvių liaudies muzika aranžuota Bronislovo Glovickio

Valsas, „Bėda tam kuiliui“  Lietuvių liaudies muzika aranžuota Antano Foko ir Bronislovo Glovickio

Suktinis „Bitute pilkoji         Lietuvių liaudies muzika aranžuota Bronislovo Glovickio

MAŽOJI LIETUVA

„Stinta pūki“                          Giedriaus Svilainio aranžuota lietuvių liaudies daina (vaizdo medžiaga)

„Ant vietos“                           Vytauto Juozapaičio muzika, Elenos Morkūnienės choreografija, Giedriaus Svilainio instrumentuotė

„Už jūrų, už marelių“          Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina (taisyta) (audio medžiaga)

„Runda“                                    Kęstučio Lipeikos aranžuota lietuvių liaudies muzika, Leokadijos Dabužinskaitės choreografija (vaizdo medžiaga)

 

Kapelų programa:

„Suėjimo maršas“              Vytauto Juozapaičio muzika

Valsas „Ramunė“               Dariaus Daknio aranžuota lietuvių liaudies muzika

Polka „Oi, tu, Juzi “           Dariaus Daknio išplėtota lietuvių liaudies muzika (taisyta)

 FINALAS

„Paskutinė polka“              Jurgio Gaižausko muzika, Elenos Morkūnienės choreografija (taisyta) (vaizdo medžiaga)

„Kur giria žaliuoja“             Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko – Vanagėlio žodžiai. .